Chúc mừng Cỏ ˇºˇ đã nhận được 40 RP

Chúc mừng okkscokie đã nhận được Janna Dự Báo Thời Tiết

Chúc mừng đường hỏi 3 đã nhận được 150 RP

Chúc mừng NoHaxJustSkill đã nhận được Shen Ngoại Khoa

Nhân dịp Trung Thu này, mỗi khi quy đổi RP từ Sò sang RP, bạn nhận được số Điểm May Mắn tương ứng. Dùng Điểm May Mắn để quay một trong ba vòng quay bên dưới nhé!

 • Lưu ý:
 • 1. Quay vòng quay chỉ dùng đến Điểm May Mắn, bạn không bị mất RP.
 • 2. Điểm May Mắn chỉ có thể dùng trong thời gian sự kiện.

Sự kiện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ 10:00 ngày 22/09/2018 đến 23:59:59 ngày 25/09/2018

VÒNG QUAY THỎ NGỌC

Chỉ cần quy đổi 100 Điểm May Mắn

Xoay ra ngẫu nhiên 1 vật phẩm:

 • - Đá Quý
 • - Trang phục Huyền Thoại ngẫu nhiên
 • - 50 Tinh Hoa Cam
 • - 30 Tinh Hoa Cam
 • - 25 RP
 • - Biểu Cảm Kỳ Bí
 • - Tướng ngẫu nhiên
 • - 3 Mảnh Tướng Kỳ Bí
 • - Tăng XP 3 trận thắng

VÒNG QUAY CHÚ CUỘI

Chỉ cần quy đổi 200 Điểm May Mắn

Xoay ra ngẫu nhiên 1 vật phẩm:

 • - PAX Jax
 • - Đá Quý
 • - Trang phục Huyền Thoại ngẫu nhiên
 • - Trang phục Thường ngẫu nhiên
 • - 2 Viên Không Gian
 • - 2 Rương Tuyệt Phẩm
 • - 3 Rương Hextech
 • - 200 Tinh Hoa Cam
 • - 100 Tinh Hoa Cam
 • - 50 RP
 • - 40 RP
 • - Tăng XP 10 trận thắng

VÒNG QUAY CHỊ HẰNG

Chỉ cần quy đổi 400 Điểm May Mắn

Xoay ra ngẫu nhiên 1 vật phẩm:

 • - 100 trang phục Lễ Hội
 • - Đá Quý
 • - Trang phục Huyền Thoại ngẫu nhiên
 • - 5 Viên Không Gian
 • - 5 Rương Tuyệt Phẩm + Chìa Khóa
 • - 5 Rương Hextech + Chìa Khóa
 • - 10 Rương Hextech
 • - 4 Chìa Khóa Hextech
 • - 500 Tinh Hoa Cam
 • - 300 Tinh Hoa Cam
 • - 150 RP
 • - 100 RP
 • - Tăng XP 25 trận thắng
Số lượt hiện có: 0 lần Quay 10 lần
Số lượt hiện có: 0 lần Quay 10 lần
Số lượt hiện có: 0 lần Quay 10 lần